Error!

ברלין האלטרנטיבית

משך הפעילות: 04:00 (בערך)

עוד מידע

כמה מקומות תרצו להזמין?

אפשרויות יחודיות

טיול מיוחד מתומחר עם מקדמה של 25 אירו לאדם. במידה ויש יותר משמונה משתתפים, המחיר נותר 25 אירו לאדם. במידה ויש מספר מועט יותר של משתתפים, יהיה צורך בהשלמת הסכום לסיור

הערות + מגבלות

אנו מאפשרים להזמין את הפעילות 1 שעה מראש דרך האינטרנט. ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון להזמנת בטווח קצר.

ברלין האלטרנטיבית