Error!

Private The Culinary Excursion- ברלין הקולינרית

משך הפעילות: 04:00 (בערך)

עוד מידע

כמה מקומות תרצו להזמין?

הערות + מגבלות

כל הטיולים יוצאים מנקודת המפגש ליד בית הקפה אמפם בהאקשר מרקט!

אנו מאפשרים להזמין את הפעילות 1 שעה מראש דרך האינטרנט. ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון להזמנת בטווח קצר.

Private The Culinary Excursion- ברלין הקולינרית