Error!

The Best of Berlin- המיטב של ברלין בחורף

משך הפעילות: 04:30 (בערך)

עוד מידע

כמה מקומות תרצו להזמין?

הערות + מגבלות

כל הטיולים יוצאים מנקודת המפגש ליד בית הקפה אמפם בהאקשר מרקט!

אנו מאפשרים להזמין את הפעילות 1 שעה מראש דרך האינטרנט. ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון להזמנת בטווח קצר.

The Best of Berlin- המיטב של ברלין בחורף